Linh kiện

Các linh kiện nhỏ

    Từ việc đưa ra ý tưởng thiết kế cho đến việc sản xuất hộp chứa, tất cả đều do Honda Plus đảm nhiệm. Việc sản xuất hộp chứa được tiến hành trong phòng sạch nên đảm bảo khả năng cung cấp những sản phẩm đẹp, chất lượng tốt.

TOP