Y tế

Chai lọ và các bộ phận thiết bị Y tế

    Bên trong nhà máy, chúng tôi thiết lập hệ thống bao gồm các máy thành hình, thiết bị kiểm tra tự động, máy in ấn ... nhằm cung cấp một sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng tốt.

TOP